Alicia Vikander

Earthquake Bird รอยปริศนาในลางร้าย
5.9
HD/TH

Earthquake Bird รอยปริศนาในลางร้าย

ในโตเกียวยุค 1980 ชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ในโตเกียวตก […]
Ex Machina เอคซฺมาคินา พิศวาสจักรกลอันตราย
7.7
HD/TH

Ex Machina เอคซฺมาคินา พิศวาสจักรกลอันตราย

คาเล็ป สมิท (Gleeson) โปรแกรมเมอร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทาง […]