Chatchai Plengpanich

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี
6.1
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พร […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ
7.2
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ

หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) สิ้นพระ […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา
7.0
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา

เมื่อปี พุทธศักราช 2106 พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งกรุ […]