Ryunosuke Kamiki

JoJo s Bizarre Adventure Diamond Is Unbreakable Chapter โจโจ้ โจ๋ซ่าส์ ล่าข้ามศตวรรษ
5.8
HD/TH

JoJo s Bizarre Adventure Diamond Is Unbreakable Chapter โจโจ้ โจ๋ซ่าส์ ล่าข้ามศตวรรษ

เรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1999 ณ เมืองโมริโอ อันแสนสงบสุข ม […]