Wanchana Sawatdee

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ : อวสานหงสา
5.5
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ : อวสานหงสา

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค 6 ตอน อวสานหงสา ในปี พ.ศ. […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ : ยุทธหัตถี
5.8
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ : ยุทธหัตถี

ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง พระ […]
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ : ศึกนันทบุเรง
6.1
HD/TH

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ : ศึกนันทบุเรง

กองทัพกษัตริย์ของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงมีความสมบูรณ์ยิ […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี
6.1
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พร […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ
7.2
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ

หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) สิ้นพระ […]
ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา
7.0
HD/TH

ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา

เมื่อปี พุทธศักราช 2106 พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งกรุ […]