Yuuki Kaji

Godzilla City on the Edge of Battle ก็อดซิลล่า สงครามใกล้ปะทุ
5.8
HD/TH

Godzilla City on the Edge of Battle ก็อดซิลล่า สงครามใกล้ปะทุ

ฮะรุโอะกับเพื่อนๆ ติดต่อชนเผ่าพื้นเมืองฮูตูอาบนโลก พวกเ […]
Godzilla Planet of the Monster ก็อตซิลล่า ดาวเคราะห์ของสัตว์ประหลาด
6.0
HD/TH

Godzilla Planet of the Monster ก็อตซิลล่า ดาวเคราะห์ของสัตว์ประหลาด

เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ยุ่งยากไม่ได้ ทีมเจ้าหน้ […]
Fireworks ระหว่างเรา และดอกไม้ไฟ
5.5
HD/TH

Fireworks ระหว่างเรา และดอกไม้ไฟ

ในวันหนึ่งของช่วงฤดูร้อน โนริมิจิ (มาซากิ ซูดะ) ยูสึเกะ […]